Reklamácie

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou prejavujúce sa inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku do termínu spotreby uvedeného na obale tovaru, a to iba v prípade dodržania skladovacích podmienok kupujúcim.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosim tel. číslo 0905 721 917 alebo nás kontaktujte mailom info@dajsikavu.sk